Koci ZakątekPLEN

Obowiązek opieki

Ustawa o ochronie zwierząt

Dokumentem, który reguluje sytuację prawną zwierząt w Polsce, w tym kotów, jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Ustawa gwarantuje kotom wolno żyjącym możliwość bytowania w miejscach, w których się urodziły i mieszkają. W praktyce oznacza to udostępnianie im pomieszczeń, w których mogą się schronić przed zimnem i niebezpieczeństwem, a także możliwość ich dokarmiania.

Koci Zakątek

Ustawa o ochronie zwierząt jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do regulaminów, statutów i uchwał różnych podmiotów – na przykład zarządów ogródków działkowych czy administratorów budynków wielorodzinnych. Tym samym zabranianie dokarmiania, całkowite odcięcie kotów od piwnic, żądanie zabrania kotów czy umieszczenia ich w schronisku jest niezgodne z prawem!

Koci Zakątek

Gminny program opieki

Gmina Wrocław realizuje ustawowy obowiązek ustanowienia lokalnych regulacji w kwestii zwierząt bezdomnych i wolno żyjących. Każdego roku Urząd Miasta przygotowuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław.

Propozycja programu publikowana jest na stronie Urzędu Miasta i jest przedmiotem tzw. konsultacji społecznych. Oznacza to, że każda osoba prywatna lub organizacja ma prawo złożyć swoje uwagi lub propozycje zapisów do dokumentu w przewidzianym terminie. Ostateczna wersja Programu wchodzi w życie na mocy Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

Koty wolno żyjące

Większość kotów, które możesz spotkać na swoim osiedlu, to koty wolno żyjące, czyli takie, które urodziły się na dworze i z reguły trzymają się swojego terenu.


Część z nich jednak to byłe koty domowe, które z różnych przyczyn znalazły się „na ulicy” i większość z nich nie przeżyje bez pomocy człowieka.

Jeśli znajdziesz ranne lub chore zwierzę, bezbronne kocięta lub kota ewidentnie domowego, nie zostawiaj go - zabezpiecz, poproś o pomoc!
Pogotowie schroniska dla bezdomnych zwierząt
501 334 268 (całodobowo)

Animal Patrol Straży Miejskiej
986 (telefon alarmowy)
zgłoszenie z prośbą o udzielenie pomocy przez Animal Patrol


Możesz także poprosić o pomoc jedną z wrocławskich organizacji prozwierzęcych, ale pamiętaj, że opiekują się wieloma zwierzętami i mają limity przyjęć.

Koci Zakątek

Śmiertelne ofiary wypadków

Zwierzęta w mieście często padają ofiarami wypadków komunikacyjnych, chorób, głodu lub agresji ze strony człowieka. Jeśli znajdziesz zwłoki kota lub jakiegokolwiek innego zwierzęcia, zgłoś to do odpowiednich służb.


Odbiór zwłok zwierząt z miejsc publicznych
i terenów Gminy
Straż Miejska 986 (całodobowo)

Znalezienie zwłok zwierzęcia na terenie znajdującym się pod zarządem instytucji czy firmy powinny być zgłaszane do zarządcy lub właściciela danego terenu lub nieruchomości.

Uwaga! Jeśli znajdziesz zwłoki kota ze stada, które znasz, dokarmiasz czy sterylizujesz i masz uzasadnione podejrzenia, że kot padł ofiarą agresji ze strony człowieka (mieszkańca, sąsiada, działkowca) – zabezpiecz zwłoki i skontaktuj się ze schroniskiem. Schronisko może wykonać sekcję zwłok, która potwierdzi Twoim podejrzenia – lub im zaprzeczy.


Tylko w ten sposób możemy walczyć z okrucieństwem wobec kotów i ścigać prawnie sprawców!

Schronisko

We Wrocławiu działa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami na mocy umowy z Gminą Wrocław. Schronisko dysponuje pomieszczeniami do przetrzymywania około 200 kotów jednocześnie.

Pamiętaj jednak, że schronisko to ostateczność dla domowego kota! Wiele zwierząt popada w nim w depresję, która może prowadzić do śmierci. Ponadto w skupisku kotów istnieje spore ryzyko zapadnięcia kota na śmiertelną chorobę wirusową - panleukopenię. Zrób wszystko, co możliwe, aby umieścić kota u kogoś w domu: pytaj znajomych, rodzinę, zrób ogłoszenia!

Jeśli próbujesz odłowić kota własnymi siłami, ale bez powodzenia, zwróć się o pomoc do schroniska – jest o tym mowa w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami. W miarę możliwości schronisko zapewnia też możliwość wykonania zabiegu kastracji oraz przetrzymania kota po zabiegu.

Koci Zakątek

Bezpieczeństwo Twoje i kotów

Problemy podczas opieki

Jeżeli opiekujesz się kotami wolno żyjącymi i spotykasz się z takimi problemami jak:

  • żądanie zabrania zwierząt
  • groźby pod adresem Twoim lub kotów
  • odcinanie kotom wejścia do piwnic
  • likwidowanie stanowiska karmienia z polecenia zarządcy nieruchomości
Koci Zakątek


Pamiętaj, że nie robisz nic złego! Ta osoba, zarządca czy firma, która Cię atakuje, nie zna obowiązujących przepisów. Nie jest świadoma, że to nie Twoje, a jej postępowanie jest niewłaściwe, a w niektórych przypadkach – może być obciążone konsekwencjami!

Kodeks karny i kodeks cywilny

Każde zachowanie ze strony drugiego człowieka jak szturchanie, popychanie, wyrywanie czegoś z ręki czy zamierzenie się ręką jest formą agresji, a w świetle prawa – sytuacją zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.


Art. 23 Kodeksu cywilnego zawiera otwarty katalog dóbr osobistych, które podlegają ochronie prawa cywilnego. Na pierwszym miejscu wymienia się zdrowie!


Ochroną dóbr osobistych zajmuje się także prawo karne. Kodeks karny w artykułach od 212 do 217 określa przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

Jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo lub utratę zdrowia:


zgłoś to na policję
997 lub 112

poproś o pomoc
lokalny komisariat lub bezpośrednio dzielnicowego


By uzyskać natychmiastową pomoc podczas zgłoszenia powiedz, że chodzi o sytuację zagrożenia utraty zdrowia.

Wrocław Bez Barier

Koordynacją działań dotyczących zwierząt bezdomnych i wolno żyjących w Urzędzie Miasta zajmuje się Biuro Wrocław Bez Barier. Jeśli doświadczasz trudności w sprawowaniu opieki nad kotami, zwierzę lub Ty jesteś ofiarą ataków, skontaktuj się z Rzecznikiem ds. zwierząt i poproś o pomoc.

Aby zapewnić sobie wsparcie w działaniu, możesz wydrukować i w razie potrzeby okazywać

Koci Zakątek

Gmina Wrocław

Karty kastracji

Z budżetu wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt każdego roku finansowane są Karty kastracji kotów wolno żyjących, zwane potocznie talonami. Zwierzęta mogą przejść zabieg w kilku lecznicach, które zostały wyłonione na drodze przetargu – ich adresy znajdziesz na karcie. Co roku mieszkańcom Gminy wydaje się ponad 2000 takich kart.

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec Gminy Wrocław, który planuje kastrację kota bytującego na terenie Gminy Wrocław. Jedna osoba może otrzymać jednorazowo (raz w miesiącu) maksymalnie 2 karty. Karty wydawane są w schronisku na początku każdego miesiąca - dokładne terminy publikowane są na stronie schroniska.

Koci Zakątek
Aby otrzymać kartę, musisz:

  • posiadać przy sobie dowód osobisty,
  • podać swoje dane osobowe,
  • podać miejsce (ulicę, nazwę terenu, obiektu), gdzie bytuje kot, którego zamierzasz odłowić

Na tym kończy się udział gminy w procesie ograniczania kociej populacji. Kwestie odłowienia, transportowania i – co najważniejsze – przetrzymania kota w czasie rekonwalescencji po zabiegu spoczywają po Twojej stronie.


Sporadycznej pomocy w odławianiu czy przetrzymaniu kota po zabiegu mogą – w miarę swoich możliwości – udzielić Ci schronisko lub organizacje prozwierzęce.

Karma dla kotów

Wrocławskie schronisko co miesiąc wydaje suchą karmę dla społecznych opiekunów zwierząt, której zakup finansuje Gmina Wrocław. Jeśli chcesz ją otrzymywać, zgłoś to w schronisku, które powinno poinformować Cię, czy i kiedy będzie to możliwe. Zostaniesz wówczas wpisany na listę karmicieli we Wrocławiu. Ilość wydawanej karmy zależy od ilości kotów, które dokarmiasz.

Koci Zakątek

Legitymacja opiekuna społecznego kotów

Jeśli regularnie opiekujesz się kocim stadem na terenie naszej gminy, możesz uzyskać w Urzędzie Miasta legitymację opiekuna społecznego.


Biorąc pod uwagę różnorakie trudności, które często wiążą się z dokarmianiem kotów we Wrocławiu, gorąco Cię do tego namawiamy! Autoryzacja tego, co robisz przez Urząd Miasta to dobry argument dla nieprzychylnych kotom mieszkańców osiedla czy zarządców nieruchomości.

Jak pozyskać taki dokument? To bardzo proste – wystarczy wysłać maila na adres malgorzata.szewczyk@um.wroc.pl i podać:


  • swoje imię i nazwisko,
  • numer dowodu osobistego,
  • adres, pod którym opiekujesz się kotami.
Koci Zakątek

Organizacje we Wrocławiu

Na terenie naszej gminy działa kilkanaście organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których celem jest udzielanie pomocy zwierzętom, w tym kotom. My również pomagamy kotom, ich opiekunom oraz mieszkańcom gminy, którzy znajdą kota w potrzebie. Miej jednak na uwadze, że działamy w bardzo niekomfortowych warunkach, a nasze możliwości są niestety ograniczone.

Codziennie sami znajdujemy nowe koty, które należy gdzieś umieścić. Każdego dnia otrzymujemy zgłoszenia i prośby o przyjęcie lub odłowienie kolejnych kotów. Opiekujemy się stale kilkoma kocimi stadami w mieście, w których także są chore lub nowe koty, wymagające zabezpieczenia i opieki. Z tego powodu – mimo szczerych chęci – nie jesteśmy w stanie przyjąć kotów od wszystkich... ale Ty też możesz pomóc!

Jeśli spotkasz kota, który wymaga zabrania z ulicy, pamiętaj, że Ty też możesz wziąć go do domu! Warunki mieszkaniowe wolontariuszy fundacji nie tylko nie są lepsze od Twoich, ale często zdecydowanie gorsze – większość z nas ma w domu około 5-10 kotów jednocześnie!

Uwaga! Pamiętaj, że priorytetem jest zagwarantowanie kotu bezpiecznego losu. Nie oddawaj go pierwszej chętnej osobie – z potencjalnym domem dla kota przeprowadź wywiad i zapytaj o osiatkowanie okna lub balkonu.

Jeśli możesz wziąć kota do siebie, ale czujesz, że jego leczenie czy szukanie nowego domu Cię przerasta, możesz zwrócić się o pomoc do organizacji prozwierzęcej.

Koci Zakątek

Koszty pomocy

Walczymy o każdą złotówkę. Koszty leczenia, badań weterynaryjnych oraz utrzymania około 100 kotów miesięcznie w Kocim Zakątku są gigantyczne. W 2020 roku na leczenie kotów wydaliśmy 229 457,37 złotych na pokrycie kosztów naszej działalności statutowej. Zobacz szczegóły w naszym sprawozdaniu finansowym.

Przy takiej skali wydatków i kilkunastu potencjalnych beneficjentach, Gmina Wrocław przeznacza na potrzeby wszystkich wrocławskich organizacji prozwierzęcych zaledwie 30 000 zł rocznie, które zostają rozdysponowane na początku roku.

Koci Zakątek


W przeciwieństwie do innych obszarów aktywności obywatelskiej, budżet Wrocławia nie uwzględnia środków na organizację otwartych konkursów ofert na działania o celach prozwierzęcych. Podobnie wygląda kwestia różnego typu - poza gminnymi - konkursów dotacyjnych. Ich priorytety niestety nie uwzględniają działań na rzecz ochrony zwierząt.


Nasze działania możemy prowadzić głównie dzięki wspaniałym, cudownym ludziom, którzy przez cały rok wpłacają darowizny, pozwalające pokryć nasze wydatki, oraz przekazują nam 1% podatku.

Z całego serca w imieniu kotów dziękujemy :)

Ty też chcesz pomóc kotom we Wrocławiu?

Zobacz, jak wiele możesz dla nich zrobić, nawet nie wychodząc z domu!

Koci Zakątek